Διακήρυξη Δημόσιας, Ανοικτής, Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου για την Υπηρεσία με Τίτλο : “Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων του Δήμου Δωρίδος 2020”

  • Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020