ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ (θητεία 2024-2028)