Θητεία 2019-2023

Με απόφαση του Δημάρχου Δωρίδoς κ. Καπεντζώνη ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο, καθώς και οι αρμοδιότητες του καθενός. Σύμφωνα με την απόφαση οι αντιδήμαρχοι Δωρίδας με θητεία από 1-9-2020 μέχρι 31-8-2021 (πλην του κ. Γλυμίτσα Γεωργίου που θα έχει θητεία από 13-2-2020-12-2-2021) είναι:

1. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
2. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Με απόφαση του Δημάρχου Δωρίδας κ. Καπεντζώνη συμπληρώθηκε – επικαιροποιήθηκε η απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων. ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Δωρίδας, καθώς και οι αρμοδιότητες του καθενός. Σύμφωνα με την απόφαση οι αντιδήμαρχοι Δωρίδας με θητεία από 1-9-2019 μέχρι 31-8-2020 (πλην του κ. Γλυμίτσα Γεωργίου που θα έχει θητεία από 13-2-2020-31-8-2020) είναι

1. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
2. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ