Θητεία 2019-2023

Με απόφασή του Δημάρχου Δωρίδoς κ. Καπεντζώνη ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο, καθώς και οι αρμοδιότητες του καθενός.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις οι Αντιδήμαρχοι Δωρίδας με θητεία από 1-9-2022 μέχρι 31-12-2023 είναι:

1.  ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

3. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Θητεία 2019-2023

Με απόφαση του Δημάρχου Δωρίδoς κ. Καπεντζώνη ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο, καθώς και οι αρμοδιότητες του καθενός. Σύμφωνα με την απόφαση οι αντιδήμαρχοι Δωρίδας με θητεία από 1-9-2020 μέχρι 31-8-2021 (πλην του κ. Γλυμίτσα Γεωργίου που θα έχει θητεία από 13-2-2020-12-2-2021) είναι:

1. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
2. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Με απόφαση του Δημάρχου Δωρίδας κ. Καπεντζώνη συμπληρώθηκε – επικαιροποιήθηκε η απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων. ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Δωρίδας, καθώς και οι αρμοδιότητες του καθενός. Σύμφωνα με την απόφαση οι αντιδήμαρχοι Δωρίδας με θητεία από 1-9-2019 μέχρι 31-8-2020 (πλην του κ. Γλυμίτσα Γεωργίου που θα έχει θητεία από 13-2-2020-31-8-2020) είναι

1. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
2. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ