Θητεία 2024-2028

Με απόφαση του Δημάρχου Δωρίδος, Γιαννόπουλου Δημητρίου, ορίστηκαν οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και οι αρμοδιότητες του καθενός.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι:

  1. Αντωνόπουλος Λεωνίδας
  2. Αρβανίτης Νικόλαος
  3. Βλαχογιάννης Θεόδωρος
  4. Γεωργουσόπουλος Θεόδωρος
  5. Παπαδοπούλου Γεωργία
  6. Σχοινάς Σπυρίδων
  7. Φλετούρης Κωνσταντίνος
  8. Φρομουζόπουλος Παναγιώτης

Θητεία 2019-2023

Με απόφαση του Δημάρχου Δωρίδος, ορίστηκαν οι νέοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι αρμοδιότητες του καθενός.

Σύμφωνα ε την σχετική απόφαση, οι νέοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι :

1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΝΗ
4. ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ

5. ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Με απόφαση του Δημάρχου Δωρίδας κ. Καπεντζώνη ορίστηκαν οι νέοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στον Δήμο Δωρίδας, καθώς και οι αρμοδιότητες του καθενός για τη θητεία 2019-2023

Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος

Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:
– Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό, για την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού στις Κοινότητες του Δήμου προς το σκοπό δημιουργίας δικτύων WI-FI, για χρήση από τους δημότες, καθώς και των ενεργειών για την αδιάλειπτη λειτουργία τους.
– Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό, για την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού στα Δημοτικά κτίρια για την σύνδεση των υπηρεσιών του Δήμου με το διαδίκτυο (internet), καθώς και των ενεργειών για την αδιάλειπτη λειτουργία τους
– Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με τα θέματα διαλειτουργικότητας με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
– Εκπροσώπηση του Δήμου για παρεμβάσεις σε αρμόδιους φορείς του δημοσίου (Υπουργεία, ΕΕΤΤ, κλπ) και τηλεοπτικές εταιρίες που εκπέμπουν τηλεοπτικό σήμα, για εξασφάλιση τηλεοπτικής κάλυψης στις Κοινότητες του Δήμου.
– Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων.

Ευσταθίου Ανδρέας

Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:
– Κοινωνικών Υπηρεσιών (Υγείας, Πρόνοιας, κλπ),
– Ευπαθών ομάδων πληθυσμού,
– Ανάπτυξης εθελοντισμού,
– Λειτουργία Κοινωνικών Δομών (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, κλπ)
– Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων.

Παπαγεωργίου Ελένη

Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:
– Την εποπτεία και έλεγχο σε θέματα κτηνοτροφίας, με τις κάτωθι επιμέρους δράσεις:
– Εισαγωγή στις δημοτικές βοσκές, έλεγχος αυθαίρετης βόσκησης και γενικά αυθαιρεσιών των ανεπιτήρητων και αδέσποτων παραγωγικών ζώων και συντονισμό των ορισθέντων, για το
σκοπό αυτό, επιτροπών.
– Την εποπτεία και έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου, το συντονισμό των ορισθέντων, για το σκοπό αυτό, επιτροπών, τη συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις και σωματεία και την ανάπτυξη δράσεων για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος.
– Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων.

Ταράτσας Δήμος

Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των παρακάτω
δράσεων του Δήμου:
– Ενδεικτικές επιμέρους δράσεις για την τουριστική προβολή, την πολιτιστική και επιχειρηματική ανάπτυξη του Δήμου:
– Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας Τουρισμού, Πολιτισμού &
Επιχειρηματικότητας Δήμου Δωρίδος
– Συμμετοχή σε εκθέσεις, δίκτυα, οργανισμούς και φορείς και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη συνεργασιών, για τον πολιτισμό και τουρισμό.
– Μελέτη για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων κλπ. υποδομών στην παραλιακή Δωρίδα
– Αποτύπωση πολιτιστικών περιβαλλοντικών και θρησκευτικών διαδρομών.
– Υποστήριξη και ανάδειξη τουριστικών επιχειρήσεων και δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων (π.χ. αλιευτικός τουρισμός, καταδύσεις κ.α.)
– Διοργάνωση ή συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια,ημερίδες κλπ. δράσεις πολιτισμού και τουρισμού.
– Προώθηση του εθελοντισμού και ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε δράσεις για την προβολή του Δήμου.
– Τουριστική- επιχειρηματική αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.
– Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων