Θητεία 4.1.2024-30.6.2026

Πρόεδρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος  Αλεξανδρής Γρηγόριος

Αντιπρόεδρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος  Καραχάλιος Δημήτριος

Γραμματέας, ο Δημοτικός Σύμβουλος  Καραχασάνης Γεώργιος

1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣ
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
3 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
6ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
7 ΓΚΙΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ( ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
8 ΚΑΓΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΙΝΟΜΙΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
9 ΚΑΖΟΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10 ΚΑΤΣΑΡΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΒΡΔΟΥΣΙΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ)
11 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΠΟΛΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΤ. ΚΟΙΝ. ΕΥΘΥΝΗ)
12 ΝΙΤΣΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14 ΣΧΟΙΝΑΣΣΠΥΡΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15 ΦΛΕΤΟΥΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16ΦΡΟΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17 ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
18 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
19 ΓΛΥΜΙΤΣΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
20 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
21ΚΟΥΓΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
22 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
23 ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
24 ΣΧΙΖΑΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
25 ΦΛΕΓΓΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
26 ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Θητεία 2019-2023

Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζέτος Παναγιώτης.
Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκίκας Χρήστος.
Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλεξίου Ευθύμιος.

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΑΞΙΩΜΑ (*)
 ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣ
1ΑΣΗΜΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
2ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3ΓΚΙΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
4ΓΛΥΜΙΤΣΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
6ΔΡΟΣΟΣΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
7ΕΥΣΤΑΘΙΟΥΑΝΔΡΕΑΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
8ΖΕΚΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
9ΖΕΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10ΚΑΓΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
11ΚΑΖΑΝΑΜΑΡΙΑΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14ΛΑΪΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
15ΜΑΡΤΕΚΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
17ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
19ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕΛΕΝΗΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
20ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
21ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥΕΥΘΥΜΙΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
22ΠΟΛΙΤΗΣΣΤΑΥΡΟΣΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
23ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
24ΤΑΡΑΤΣΑΣΔΗΜΟΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
25ΦΛΕΓΓΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
26ΦΛΩΡΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
27ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ