ΑΠΟ 09.01.2022 έως 31.12.2023:
Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζέτος Παναγιώτης.
Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκίκας Χρήστος.
Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλεξίου Ευθύμιος.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΞΙΩΜΑ (*)
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
2 ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3 ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
4 ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
6 ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
7 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
8 ΖΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
9 ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10 ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
11 ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12 ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14 ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
15 ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
17 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18 ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
19 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
20 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
21 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
22 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
23 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
24 ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
25 ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
26 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
27 ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ