Ο Δήμος Δωρίδος είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδορικίου και Τολοφώνος. Αντιστοιχεί επακριβώς στην παλαιότερη Επαρχία Δωρίδας.

Αλπικά τοπία στα Βαρδούσια, τεχνητή λίμνη στο Λιδωρίκι, δαντελωτές ακτές στο Ευπάλιο, νησιώτικο χρώμα στην Τολοφώνα. Κάθε πρώην Δήμος από τους τέσσερις που συνθέτουν το σημερινό Δήμο Δωρίδος έφερε σαν προίκα ένα πλούσιο, ανεξερεύνητο και παρθένο περιβάλλον, που μπορεί να ικανοποιήσει και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη.


Η Φωκίδα παραδοσιακά είχε δύο επαρχίες, την Παρνασσίδα και τη Δωρίδα. Πλέον οι επαρχίες έχουν καταργηθεί ως διοικητική διαίρεση, αλλά οι δύο περιοχές διατηρούν την δική τους ξεχωριστή ταυτότητα και βιογεωγραφία. Η Δωρίδα αποτελεί το αριστερό τμήμα του Νομού Φωκίδας.

Στα Δυτικά της συνορεύει με τον νομό Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα με το Δήμο Ναυπακτίας.

Στα Βόρεια συνορεύει με τον νομό Φθιώτιδας και ειδικότερα με το Δήμο Πελασγίας και τις κοινότητες Τυμφρηστού και Παύλιανης.

Στα Νότια βρέχεται από τον Κορινθιακό Κόλπο.

Στη Δωρίδα ανήκει και το πανέμορφο σύμπλεγμα νησιών στον Κορινθιακό Κόλπο με την ονομασία Τριζόνια, μοναδικής ομορφιάς.

Ο Δήμος Δωρίδας ταυτίζεται πρακτικά με την παλαιότερη επαρχία Δωρίδας. Ο Δήμος Δωρίδας συστάθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης από 4 Καποδιστριακούς Δήμους που σήμερα απαρτίζουν τις Δημοτικές Ενότητες Τολοφώνας και Ευπαλίου τοποθετημένες στο νότιο τμήμα της Δωρίδας, ημιορεινές και βρέχονται από τον Κορινθιακό Κόλπο, καθώς και τις Δημοτικές Ενότητες Λιδωρικίου και Βαρδουσίων τοποθετημένες στο βόρειο τμήμα της Δωρίδας που είναι ημιορεινές και ορεινές.

Το σπουδαιότερο διοικητικό κέντρο του Νομού Φωκίδας είναι η πόλη της Άμφισσας, ενώ σημαντικά αναπτυξιακά κέντρα είναι το Λιδωρίκι, το Ευπάλιο, η Ερατεινή, η Γλυφάδα, το Μοναστηράκι, το Γαλαξίδι, η Ιτέα και οι Δελφοί (το σπουδαιότερο τουριστικό κέντρο).

Οι κάτοικοι του Δήμου εξυπηρετούνται διοικητικά και εμπορικά και από την πόλη της Ναυπάκτου, λόγω γειτνίασης με τις δημοτικές ενότητες Ευπαλίου και Βαρδουσίων και μικρής απόστασης από την δημοτική ενότητα Τολοφώνας.

Η έδρα του Δήμου, το ιστορικό Λιδωρίκι, απέχει 252 km από Αθήνα, 69 χλμ. από την Λαμία, έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 59,8 χλμ. από την Πάτρα, έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την απογραφή 2011 κατοικούν 13.627 μόνιμοι κάτοικοι που αντιστοιχεί στο 28% των κατοίκων της Φωκίδας. Η Δωρίδα καταλαμβάνει έκταση 1.002 km2 η οποία αποτελεί το 6,43% της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το 47% της έκτασης της Φωκίδας που καλύπτει 2.120 km2 και διαθέτει πληθυσμό 48.284.

Η ποσοστιαία αύξηση της δεκαετίας 2001 – 2011 του πληθυσμού του Δήμου είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (-1,93%), του Νομού Φωκίδας (6,54%) και της χώρας (-1,09%).

Επίσης ο Δήμος Δωρίδας περιλαμβάνει 55 τοπικές κοινότητες

88% των τοπικών κοινοτήτων (46 εκ των 55) έχουν πληθυσμό έως 499 κατοίκους
το 12% των τοπικών κοινοτήτων (9 εκ των 55) έχουν πληθυσμό περισσότερο από 500 κατοίκους

Οι κάτοικοι ανά δημοτική ενότητα κατανέμονται ως ακολούθως:

δημοτική ενότητα Ευπαλίου: 6.086 άτομα
δημοτική ενότητα Λιδωρικίου: 3.388 άτομα
δημοτική ενότητα Τολοφώνος: 2.762 άτομα
δημοτική ενότητα Βαρδουσίων: 1.391 άτομα

Η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου είναι 13,60 κάτοικοι/km2 (2011), ενώ της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας είναι 19,03 κάτοικοι/km2 και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 35,20 κάτοικοι/km2.