ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

  • Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΟΔΤΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ