Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ) χώρων επί του αιγιαλού και παραλίας, του Δήμου Δωρίδος.

  • Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

2017-06-21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017—Ψ92ΗΩ9Ζ-ΨΨΓ