Απολογισμός Προγράμματος πρόληψης Σακχαρώδη Διαβήτη με Δωρεάν Εξετάσεις στο Γενικό Πληθυσμό σε 60 Δήμους-Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ

  • Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015


Περισσότερες από 11.000 μετρήσεις πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία και τα ΚΕΠ Υγείας με την υποστήριξη των Φαρμακευτικών Εργαστηρίων CΑΝΑ για το Πρόγραμμα Πρόληψης Σακχαρώδους Διαβήτη σε 60 Δήμους-μέλη του Δικτύου.

Δηλώσεις Δημάρχων
Απολογισμός