Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ Εκτιμώμενης αξίας 5.200.000,00 Ευρώ (προ Φ.Π.Α 24%)

  • Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023