Διακήρυξη Δημόσιας, Ανοικτής (κάτω των ορίων), Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Δήμου Δωρίδος για το έτος 2023».

  • Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023