ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Κάτω των ορίων), για την προμήθεια με τίτλο: ” Πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Δήμου Δωρίδος (ΥΑ 4748/20-02-2018)-Προμήθεια τριών (3) υδροφόρων οχημάτων χωρητικότητας 2000 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Δωρίδος”

  • Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021

Λήψη