Πρόσκληση σε δια περιφοράς ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021, με ώρα έναρξης 12:00΄ και ώρα λήξης 14:00΄

  • Τρίτη, 03 Αυγούστου 2021