Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ


Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας έχει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012  & του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 την αρμοδιότητα του σχεδιασμού & της λειτουργίας των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα

Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α είναι η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων.

Στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α σήμερα έχουν συγχωνευθεί 6 τοπικοί Φο.Δ.Σ.Α και λειτουργεί 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας)

Παράλληλα λειτουργούν και 3 τοπικοί Φο.Δ.Σ.Α (1ης διαχειριστικής ενότητας, με την λειτουργία του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς, Δήμου Δομοκού με την λειτουργία του ΧΥΤΑ & Δήμου Σκύρου με την λειτουργία του ΧΥΤΑ).

Υπάρχουν επίσης άλλοι 2 τοπικοί Φο.Δ.Σ.Α (Λοκρίδας & Νότιας Εύβοιας), οι οποίοι δεν έχουν ακόμη συγχωνευθεί και δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ.

Οι τοπικοί αυτοί Φο.Δ.Σ.Α, σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 θα πρέπει μέχρι 31/05/2016 να συγχωνευθούν στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α

περισσότερα : fodsaste.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ