Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές  περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

Πρόκειται για μια νέα αυτοδιοικητική αρχή η οποία περιλαμβάνει πέντε (5) περιφερειακές ενότητες, την Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Φωκίδα, καταλαμβάνει συνολική έκταση 15.549 τετρ. χλμ., ( ποσοστό 11,8% της συνολικής έκτασης της χώρας ), με 230 χλμ. μήκος και 95 χλμ. πλάτος και διαθέτει εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πολύμορφα γεωμορφολογικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από ενότητα σε ενότητα αλλά και μέσα σε κάθε ενότητα, δημιουργώντας ένα σύνολο με σημαντικά πλεονεκτήματα (πλούσια και αξιόλογη παραγωγική βάση – αγροτική παραγωγή και βιομηχανία – ορεινούς όγκους, λατομικές περιοχές, μεγάλα δάση, πεδιάδες, εσωτερικά και παραθαλάσσια νερά, ακτές ακόμα και νησί, σημαντικό φυσικό, πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα και δυνατότητες υπηρεσιών ειδικά στον τουρισμό και το εμπόριο). Έχει έδρα τη Λαμία, πρωτεύουσα του νομού Φθιώτιδας.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, συνορεύει βόρεια με τη Θεσσαλία, δυτικά με τη Δυτική Ελλάδα, νότια με την Αττική, ενώ βρέχεται ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος και τον Ευβοϊκό κόλπο και νότια από τον Κορινθιακό κόλπο. Αποτελείται από ηπειρωτικό και νησιωτικό τμήμα και έχει πρόσβαση τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος, όσο και στο Ιόνιο Πέλαγος μέσω εσωτερικών θαλασσών και μεγάλου μήκους ακτών.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε άμεση γειτνίαση με την Μητρόπολη της Αθήνας, καταλαμβάνει ένα εδαφικά κρίσιμο τμήμα του ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδας στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, κυρίαρχων διεθνών πυλών της ελληνικής χερσονήσου αλλά και μεταξύ της Αθήνας και του αναδυόμενου βορειοδυτικού διδύμου Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα στον άξονα της Αδριατικής. Δυνατά σημεία της ταυτότητά της στο διεθνή και ευρωπαϊκό περιφερειακό χώρο αποτελούν:

  • Η πλούσια παραγωγική γεωργική γη με σημαντικότερη την πεδιάδα της Κωπαΐδας
  • Σημαντικοί υδάτινοι υπόγειοι και επιφανειακοί πόροι
  • Η παραγωγική της εξειδίκευση στο δευτερογενή τομέα και η πρωτιά της στη μεταλλουργική βιομηχανία, ιδίως η συνδεδεμένη με το βωξίτη και την παραγωγή αλουμινίου
  • Οι πολιτιστικοί πόροι της, με προεξάρχοντες το Διεθνή Αρχαιολογικό Χώρο των Δελφών και το συμβολικό χώρο των Θερμοπυλών καθώς και την κοινή ιστορική παρουσία των επιμέρους τόπων της
  • Τα μεγάλα φυσικά ορεινά οικοσυστήματα και τοπία, οι ιδιότυποι θαλάσσιοι και νησιωτικοί χώροι, που αποτελούν αποθέματα βιοποικιλότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή εναλλακτικών μορφών ενέργειας και αναψυχής
  • Διασχίζεται από εθνικά δίκτυα μεταφορών (ΠΑΘΕ, Σιδηρόδρομος) ενώ διαθέτει και σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου

Η Στερεά Ελλάδα είναι η δεύτερη σε έκταση ελληνική περιφέρεια, αποτελούμενη από ηπειρωτικό και νησιωτικό τμήμα με εξαιρετικά πλούσιο μορφολογικό ανάγλυφο. Προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία τοπίων συνδυάζοντας πεδιάδες, οροπέδια, μεγάλα δάση και υψηλές βουνοκορφές, ορεινές γεωργικές καλλιέργειες και βοσκότοπους, εσωτερικά και παραθαλάσσια νερά και ακτές.

Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπάρχει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα που το συνθέτουν τα σημαντικά ευρήματα της Νεολιθικής περιόδου και τα μνημεία της Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου, τα ιστορικά μνημεία της Μεταβυζαντινής περιόδου (1453-1830) αλλά και Νεότερων Μνημείων (1830-). Σ’ αυτό το απόθεμα προστίθεται, επίσης, ο λαογραφικός πλούτος, οι σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές όπως είναι τα μουσεία, τα λαογραφικά κέντρα, οι πινακοθήκες, τα ήθη και τα έθιμα και οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τέλος, το αξιόλογο και σε αρκετές περιοχές εξαιρετικά αξιόλογο τοπίο, αποτελεί επίσης όχι μόνο φυσικό αλλά και ιστορικο-πολιτιστικό πόρο, αφού αποτυπώνει στο χώρο τον τρόπο ανάπτυξης αιώνων και χιλιετιών.

Όσον αφορά, ειδικότερα τους αρχαιολογικούς χώρους, οι Δελφοί τοποθετούνται στον κατάλογο αρχαιολογικών χώρων της χώρας με >100.000 επισκεπτών ετησίως, (6η θέση, 322.900 επισκέπτες ετησίως, πηγή: ΕΣΥΕ), ενώ στην ιεράρχηση των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας ως προς τον «μνημειακό δυναμισμό» (ΥΠΕΧΩΔΕ), υπάρχουν δύο περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας, η ΠΕ Φωκίδας (7ος όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους –Δελφοί και 3η όσον αφορά τα μουσεία), και η ΠΕ Βοιωτίας (10η όσον αφορά τα μουσεία — Οσιος Λουκάς). Υπάρχουν εξάλλου και πολλοί άλλοι σημαντικοί αρχαιολογικοί- θρησκευτικοί χώροι και επίσης εξαιρετικός πλούτος από άποψη παραδοσιακών οικισμών (νησιά κλπ.). Να σημειωθεί ότι η περιοχή διαθέτει και πλούσιο μυθολογικό απόθεμα και ιστορικά μνημεία από την αρχαία και νεότερη ιστορία. Ως προς τα μουσεία, αυτό των Δελφών τοποθετείται στον κατάλογο των ελληνικών μουσείων με >50.000 επισκεπτών ετησίως, αλλά υπάρχουν και άλλα αξιόλογα μουσεία ή πινακοθήκες σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας

περισσότερα : pste.gov.gr