Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας “ΔΙΑΔΡΟΜΗ”

Ο Δήμος μας συμμετέχει σε Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία είχε την επωνυμία ‘’Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Κ.Π.Χ.Ε.Ο.) Νομού Φωκίδας’’. Αυτό το Κέντρο ιδρύθηκε στις 20/01/2006 και εντάχθηκαν – συμμετείχαν εθελούσια ως μέλη φορείς του Νομού, μεταξύ των οποίων και οι τέως Δήμοι (Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου και Τολοφώνας, κατόπιν αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων τους


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ