Το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦοΔΣΑ), είναι ο φορέας επιστημονικής και συνδικαλιστικής έκφρασης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της χώρας.

Το Δίκτυο ΦοΔΣΑ ιδρύθηκε το έτος 2007, με πρωτοβουλία των πρωτοπόρων ΦΟΔΣΑ της περιόδου εκείνης, αν και οι πρώτες συζητήσεις για την αναγκαιότητα ίδρυσής του είχαν ξεκινήσει κάποια χρόνια νωρίτερα.

Έδρα του Δικτύου είναι η πόλη της Θήβας, όπου στεγάζονται τα γραφεία στο κτίριο
ενός μέλους του, του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. Σήμερα το Δίκτυο ΦοΔΣΑ αγκαλιάζει ως μέλη του, το σύνολο σχεδόν των ΦΟΔΣΑ της χώρας.

Την ίδρυσή του επέβαλλε η αναγκαιότητα κοινής αντιμετώπισης των προβλημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των μελών του, κοινής αντιμετώπισης των νομοθετικών-θεσμικών εξελίξεων που επηρέαζαν τους φορείς-μέλη του και βεβαίως η ανάγκη ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας, εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης μεταξύ των μελών του.

Το Δίκτυο και οι ΦοΔΣΑ που το συγκροτούν, αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες (Δήμοι, Δίκτυο ΦοΔΣΑ και ΣΕΔ) και την κινητήρια δύναμη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, των υποδομών και εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών στην ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας.

Τα ετήσια συνέδρια του Δικτύου ΦοΔΣΑ κάθε φορά σε διαφορετική περιοχή της χώρας, αποτελούν το γεγονός της χρονιάς για τον χώρο των εμπλεκόμενων στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα των αρμόδιων οργάνων της πολιτείας (Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομίας, ΕΟΑΝ, κλπ), των Δήμων, των ΣΕΔ, των μελών του, αλλά και των φορέων της ιδιωτικής οικονομίας (μελετητές, κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες τεχνολογικού εξοπλισμού). Τα συνέδρια
διακρίνονται για το ότι αγκαλιάζουν κάθε φορά τα θέματα αιχμής όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔΣΑ και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όσο και στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και παρουσίασης των καλών
πρακτικών, των έργων και των περιβαλλοντικών δράσεων των μελών μας.

Πέραν των ετήσιων συνεδρίων, πολλές είναι οι ημερίδες που διοργανώνονται από το Δίκτυο. Εξ’ ίσου έντονη είναι επίσης η παρουσία του στις δραστηριότητες (συνέδρια-ημερίδες) άλλων φορέων και χρήσιμες είναι οι επιστημονικές εργασίες του για διάφορα θέματα.

Το Δίκτυο σήμερα διαθέτει επιστημονικούς συνεργάτες σε τεχνικά και νομικά θέματα και παρέχει καθημερινή ενημέρωση στους φορείς-μέλη του. Ο δυναμικός ρόλος και η αξιοπιστία του Δικτύου ΦοΔΣΑ, έχει ως αποτέλεσμα να είναι σήμερα βασικός συνομιλητής των εμπλεκόμενων φορέων της πολιτείας στα θέματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

περισσότερα : diktiofodsa.gr