Το Σχέδιο

“Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές” ονομάζεται το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LEADER στην Ελλάδα [Μέτρο 421 “Διατοπικές και Διακρατικές συνεργασία”, Άξονας 4 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)]. 21 ΟΤΔ (Ομάδες Τοπικής Δράσης) των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER της Ελλάδας, μαζί με τις τοπικές Αναπτυξιακές εταιρείες, σχημάτισαν μια εταιρική σχέση εκπροσωπώντας τις περιοχές παρέμβασής τους.

Το Σχέδιο τελεί υπό την αιγίδα του ΥπΑΑΤ – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΚΕΔΕ – Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Η ΟΤΔ – Αναπτυξιακή Πάρνωνα έχει σχεδιάσει και συντονίσει την υλοποίηση του Σχεδίου.

Η αφορμή και η πρωτοβουλία

Η ελληνική γαστρονομία είναι η βάση της Μεσογειακής δίαιτας, του πιο αποδεκτού διατροφικού προτύπου παγκόσμια. Η Μεσογειακή δίαιτα είναι ταυτόχρονα ένας τρόπος διαβίωσης και ένα διατροφικό πρότυπο που έχει παραμείνει σταθερό στον χρόνο και στον χώρο. Συμπεριλαμβάνει κυρίως ελαιόλαδο, δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, ψάρια και κρέας, τα οποία συνοδεύονται από κρασί ή αφεψήματα, με σεβασμό στις θρησκευτικές επιταγές της κάθε κοινότητας. Βασικό χαρακτηριστικό της Μεσογειακής δίαιτας είναι ότι περιλαμβάνει μια ομάδα δεξιοτήτων, γνώσεων, τελετών, συμβόλων και παραδόσεων για τις καλλιέργειες, τη συγκομιδή, την αλιεία, την κτηνοτροφία και τη διατήρηση, τη μεταποίηση, το μαγείρεμα. Ιδιαίτερα όμως το χαρακτηριστικό της από κοινού χρήσης και κατανάλωσης των τροφίμων. Η συν-εστίαση είναι το θεμέλιο της πολιτιστικής ταυτότητας και συνέχειας των Ελλήνων και των υπόλοιπων Μεσογειακών λαών.
Η Μεσογειακή δίαιτα ενεγράφη το 2013 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, της UNESCO, κατόπιν πρωτοβουλίας και συντονισμένης προσπάθειας τεσσάρων μεσογειακών πόλεων (Κορώνη-Ελλάδα, Chefchaouen-Μαρόκο, Sorias-Ισπανία, Cilento-Ιταλία) και της τελικής τελική Διακήρυξης της Κορώνης, ενός πρωτοκόλλου για την ανάληψη κοινών δράσεων προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η Κορώνη, η πρώτη εκπρόσωπος των τεσσάρων Εμβληματικών κοινοτήτων, έθεσε την ανάγκη ανάδειξης των πιστοποιημένων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και άλλων εκλεκτών προϊόντων της Ελλάδας. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διαμορφώσει το Σχέδιο και να προσκαλέσει τις Αναπτυξιακές εταιρείες της χώρας να συμμετάσχουν στην ιδέα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER. Με την υποστήριξη των εταίρων του Σχεδίου, εξέλιξε την ιδέα συμπεριλαμβάνοντας και τους τέσσερις άξονες της Ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας, δηλαδή των προϊόντων, των συνταγών και της κουζίνας, των περιοχών παραγωγής και των τρόπων κατανάλωσης και απόλαυσης των εκλεκτών αυτών γεύσεων.

Η προσπάθεια αφορά τη διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη του Ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού.

Ο στόχος

Το Σχέδιο αφορά στην ανάδειξη των εκλεκτών γεύσεων με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα από την κάθε περιοχή των εταίρων, με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής παράδοσης, προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού. Εργαλείο υλοποίησης του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού θα είναι το Δίκτυο Ελληνικών Γεύσεων, το οποίο δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Σχέδιο.
Ο απώτερος στόχος του παραπάνω Σχεδίου είναι η ανάδειξη των πιο εκλεκτών γεύσεων με τα πιο εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ και άλλα ονομαστά ποιοτικά προϊόντα.
Βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι οι εξής:

  • Ανάδειξη και προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων με προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής.
  • Δημιουργία «Δικτύου των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων», με ενσωμάτωση ενός τουλάχιστον χαρακτηριστικού προϊόντος από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι δυνατόν.
  • Σχεδιασμός δράσεων άμεσης εφαρμογής, που θα υλοποιούνται και θα χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας και δράσεων επόμενης φάσης, που μπορεί να υλοποιήσει το Δίκτυο των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων.

περισσότερα: finestgreektastes.com


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ