Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα


Το Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα «Δίκτυο Δελφών» αποτελεί μια Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία υπό μορφή Δικτύου του άρθρου 101 Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), που ίδρυσαν οι Δήμοι Δελφών και Δωρίδας και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την ανάπτυξη του πολιτισμού και του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας, με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό και την υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες.

Το Δίκτυο Δελφών έθεσε εξ αρχής ως έναν από τους βασικούς του στόχους την ίδρυση και καθιέρωση ενός νέου σημαντικού και εξωστρεφούς πολιτιστικού θεσμού υπό την ονομασία «Φεστιβάλ Δελφών».

Το σκεπτικό του Φεστιβάλ Δελφών είναι κυρίως η συνεργασία με τους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας και η επικέντρωση στην ανάδειξη της πρωτότυπης δημιουργίας, λογική που σταδιακά θα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος που θα παρουσιάζεται, σύμφωνα με το όραμα και τη στοχοθεσία που έχει καθορίσει ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής. Το Φεστιβάλ Δελφών αποτελεί ένα κοινό όραμα της περιοχής, που ενσαρκώνει την πεποίθησή μας ότι ο ιστορικός μας τόπος είναι τόπος Πολιτισμού και αυτό αποτελεί μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο για εμάς, όσο και ευρύτερα για την Περιφέρεια και τη χώρα μας.

περισσότερα : www.delphifestival.gr