Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) της κοινότητας Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων

  • Τρίτη, 18 Μαΐου 2021