Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 18η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

  • Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021