ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ με συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Πύργου ΔΕ Ευπαλίου»

  • Τρίτη, 11 Μαΐου 2021