Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 14:00΄

  • Τρίτη, 11 Μαΐου 2021