Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Λιδωρικίου ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ»

  • Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021