Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 26η Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 19:30΄

  • Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021