ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ – ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ”

  • Τρίτη, 20 Απριλίου 2021