Ανακοίνωση επαναληπτικής διενέργειας δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων COVID – 19 (Rapid Test) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ στο Ευπάλιο, την Τετάρτη 21/4/21 και ώρες 10:00-12:00

  • Τρίτη, 20 Απριλίου 2021