Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ / ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ»

  • Τρίτη, 13 Απριλίου 2021