Αναβάλλεται η προγραμματισμένη (με τηλεδιάσκεψη), για την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 και ώρα 20:00΄, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2021 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους».

  • Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021