Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 8η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄

  • Σάββατο, 03 Απριλίου 2021