Ανακοίνωση για τη διενέργεια έκτακτης μαζικής επαναληπτικής δειγματοληψίας (rapid test) διαγνωστικού ελέγχου covid-19 για όλους τους Δημότες Δωρίδος, προαιρετικά, στις Δ.Ε. Ενότητες Ευπαλίου και Τολοφώνας.

  • Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2021