Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 14:00΄

  • Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021