Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, με τηλεδιάσκεψη την 5η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄

  • Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020