Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος με τηλεδιάσκεψη, την 28η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00

  • Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020