Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος με τηλεδιάσκεψη, την 22α Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄

  • Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020