Πρόσκληση σε συνεδρίαση δια περιφοράς, της Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.

  • Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020