26 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), διενεργήθηκαν σε υπαλλήλους και αιρετούς Εκπροσώπους του Δήμου.

  • Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Συνεχίζονται οι έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), σε υπαλλήλους και αιρετούς εκπροσώπους, από κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. Άμφισσας, μετά από πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα και του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Δωρίδος.

Σήμερα διενεργήθηκαν δεκαέξι (16) έλεγχοι στο Λιδωρίκι, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και δέκα (10) έλεγχοι στην Ερατεινή, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος.

Ακόμη μία δράση για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού (covid 19).

Όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Άμεσα θα πραγματοποιηθούν rapid tests και στους Δημότες μας.

Βρισκόμαστε στη διαδικασία προμήθειας των tests και θα ενημερώσουμε για τις τοποθεσίες, τις ημέρες και ώρες που θα πραγματοποιηθούν.