Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 6η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30΄

  • Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020