Πρόσκληση σε συνεδρίαση δια περιφοράς, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 από 12:00 π.μ.

  • Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020