Ανακοίνωση της Δ/νσης Διοικητικού για την διεξαγωγή κλήρωσης ανάδειξης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (π.δ. 270/1981), για έτος 2021

  • Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020