ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2020 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – 1 άτομο ειδικότητας Π.Ε. Στατιστικών για το Ν. Φωκίδας

  • Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020