Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος με τηλεδιάσκεψη την 20η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄

  • Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020