ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ – ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ

  • Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020