Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης/ακινήτου (Θέση Ταμπράκια, της Κοινότητας Τρικόρφου), ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται Θέση Ταμπράκια, της Κοινότητας Τρικόρφου, Δ.Ε. Ευπαλίου, εκτάσεως 500,00 τμ, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

  • Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020