ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣ ΙΑΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ»

  • Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020