Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος με τηλεδιάσκεψη, την 23η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄

  • Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020