Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 28/7/2011

  • Τρίτη, 02 Αυγούστου 2011

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 2 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποκατάσταση ζημιών και λειτουργικότητα δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Παλαιοξαρίου.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κατσούδας Αθανάσιος).

  1. Λήψη ειδικών μέτρων ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Φιλοθέης για το καλοκαίρι του 2011.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας).

  1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με την ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. κατά την 4η προγραμματική περίοδο.

(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. Γάτος Χρήστος).

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και ψήφιση πιστώσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος).

  1. Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος).

  1. Χαρακτηρισμός Κοινοχρήστου Χώρου στην Τοπική Κοινότητα Λιδωρικίου (θέση «Αντώνης»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 2 Ν. 1080/80.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης).

  1. ΄Εγκριση για εκτός έδρας μετακινήσεις αιρετών.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καραχάλιος Δημήτριος).

  1. Εγκαταλειπόμενα αδέσποτα ή έκθετα ζώα – είσοδος και περιφορά αυτών εντός οικισμών και κοινόχρηστων χώρων – δημιουργούμενα προβλήματα: Κανονισμός λειτουργίας βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης – άνομης βόσκησης.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος).

  1. Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Δωρίδος.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ