ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στην ΤΚ Κονιάκου ΔΕ Λιδωρικίου»

  • Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2020