Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, την 21η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄

  • Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020