Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος με τηλεδιάσκεψη την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄

  • Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Πρόσκληση δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δωρίδος (Α.Π. 4328-25.05.2020)